TISDAG 19 MAJ

Utbildningsdag

08:30 - 17:00

Utbildningsdag för skyddsombud och samverkansrepresentanter inom Sacos förbund i Malmö stad.

Välkommen på Sacos utbildningsdag våren 2015! Vi kommer att prata om aktuella frågor blandat med att diskussioner om fackliga frågor så som rekrytering av chefer, samverkan och samverkansorganisationen samt roller och mandat mellan Saco och förbunden.

Utbildningen vänder sig till dig som är skyddsombud eller samverkansrepresetnant. På grund av begränsat antal platser har inbjudan i första hand gått ut till respektive förvaltnings Sacoföreningen som får utse två personer vardera.

Plats: Ungdomens Hus, Norra Skolgatan 10b

Anmäl: Respektive Sacoförening skickar anmälan till saco@malmo.se och märker anmälan med Utbildningsdag 19 maj. Sista anmälningsdag är den 12 maj. Utbildningen är godkänd av HR- strategiska avdelningen för facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta i Hrut.

Kontakt vid frågor Katrin Skatt Gåvertsson saco@malmo.se 040-34 51 16