MÅNDAG 18 SEPTEMBER
Pelarrummet, Stadshusets konferenscenter

Arbetsmiljöforum 18 september

13:15 - 16:00

Pelarrummet, Stadshusets konferenscenter, August Palms plats 1

Dialog om arbetsmiljön i Malmö stad

Arbetsmiljön i Malmö stad

Hur ser det ut med sjukfrånvaron i Malmö stad? Vad vet vi om ledartäthet i de olika förvaltningarna? Hur hög är personalomsättningen?

Tillsammans tittar vi på en rad uppgifter från Personalredovisningen och arbetsmiljöuppföljningen för att reflektera kring hur arbetsmiljön i Malmö stad  ser ut och på vilket håll utvecklingen går.Vi kommer även att prata om hur vi kan använda dessa uppgifter och underlag i samverkan, på våra arbetsplatser och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Dagens agenda

13.15-13.30 Inledning  
13.30-14.30 Arbetsmiljön i Malmö stad – personalredovisning och årlig arbetsmiljöuppföljning.
14.30-14.50  Fika
14.50-15.50 Arbetsmiljön i Malmö stad -  hur jobbar vi på arbetsplatser och i samverkan.
15.50-16.00 Avslutning

 

Utbildningen är godkänd av HR- strategiska avdelningen för facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta i Hrut.

Varmt välkommen!

 Hanna Ljungberg, Arbetsmiljösamordnare

Information om anmälan:

Arbetsmiljöforum har blivit fulltecknat. Uppdatering gjord 170821

Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-345116