TISDAG 22 MAJ
Lokalanvisning uppdateras inom kort

Arbetsmiljöforum - tema Det gränslösa arbetslivet

09:00 - 12:00

Lokalanvisning uppdateras inom kort

Dialog om digital arbetsmiljö, digitalisering och vad innebär detta för min förvaltning?

Tema Det gränslösa arbetslivet

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppgift att utreda behovet av riktlinjer för hur vi i Malmö stad ska arbeta med digital arbetsmiljö och hur det ska bli en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Anja Angsmark, HR-specialist med ansvar för utredningen om digital arbetsmiljö, berättar om hur Malmö stad arbetar med dessa frågor.

Med digitaliseringen har gränsen mellan arbete och fritid delvis lösts upp. Calle Rosengren, forskare vid Arbetsmiljöhögskolan i Lund, berättar om forskningsstudien Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv där han tillsammans med några kollegor undersöker vilka utmaningar det digitala arbetslivet medför och hur vi kan hantera dem.

Dagens agenda

09.00-09.15 Inledning  
09.15-09.45 Digital arbetsmiljö
09.45-10.05  Fika
10.05-11.15 Ska du gå hem redan?!?

11.15-11.20

Bensträckare

11.20-11.50

Hur gränslös är min förvaltning?

11.50 - 12.00

Avslutning

 

Utbildningen är godkänd av HR- strategiska avdelningen för facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta i Hrut.

Varmt välkommen!

Hanna Ljungberg, Arbetsmiljösamordnare

Anmälan till arbetsmiljöforum

 
 
Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-345116