ONSDAG 10 OKTOBER
Lokal uppdateras inom kort

Sacos utbildningsdag 10 oktober

09:00 - 16:30

Lokal uppdateras inom kort

Nu är det dags för Sacos årliga utbildningsdag! Vi välkomnar förvaltningsråds-, samverkansrepresentanter och skyddsombud till en dag fylld med samtal och erfarenhetsutbyte kring samverkan.

Dagens utbildningsprogram:

09.00 - 9.30                                   

Inledning och presentation

09.30 - 10.00                                   

Aktuella frågor

10.00 - 10.30                 

Fika

10.30 - 12.00                 

Goda exempel och utvecklingsmöjligheter i samverkan

12.00 - 13.00                 

Lunch

13.00 - 14.30                 

Information

14.30 - 15.00                 

Fika

15.00 - 16.00                                   

Erfarenhetsutbyte kring arbetsmiljöarbete

16.00 - 16.30                 

Återkoppling, avslutning och utvärdering

 Plats: Lokal uppdateras inom kort

Tid: 09.00 - 16.30

Utbildningen kommer bli godkänd av HR- strategiska avdelningen för facklig utbildning med bibehållen lön. Anmäl detta i HRutan.

Anmälan till vår utbildningsdag:

Anmälan till Sacos planeringsdag 181010
 
 
Kontakt vid frågor Åsa Jarlstam saco@malmo.se 040-34 51 16