Vad är attraktiv och modern arbetsgivare?

Under perioden 160830 - 160918 fick alla medlemmar i Sacos förbund i Malmö stad fylla i en enkät om Attraktiv och modern arbetsgivare. Enkäten bestod av tre frågor och syftet med enkäten är att Centrala Sacorådet ska kunna bidra till konkreta strategier som gynnar medlemmarna och Malmö stad som arbetsgivare. Läs mer om era svar nedan...

Publicerad: Torsdag 20 okt 2016

Senast uppdaterad: Fredag 21 okt 2016

Vilka frågor ställde vi?

1. Vad tycker du är bra med Malmö stad som arbetsgivare?

2. Vilka konkreta förslag har du för att Malmö stad ska bli en mer attraktiv och modern arbetsgivare?

3. Vad ser du för hinder för att Malmö stad ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare? 

Vad svarade ni?

Malmö stad - en stor arbetsgivare

Ni svarar att ni uppskattar Malmö stad som arbetsgivare för att det är en så stor arbetsgivare med många möjligheter. Ni menar att Malmö stad är en trygg och säker arbetsgivare.

Frågor som har betydelse för medarbetare

Vidare uppskattar ni att Malmö stad ligger långt fram i jämställdhetsintegrering, arbetet med likabehandling och antidiskriminering, mångfaldsarbete och social hållbarhet. Ni brinner för dessa frågor och ni ser många fördelar med att ni får lov att vara med och arbeta med de här frågorna.

Medborgarperspektiv

Många har valt Malmö stad för att det finns ett medborgarperspektiv och ni vittnar om att ni vet för vem ni finns till för.

Nätverk och mycket kompetens inom staden

Ni menar att det finns stora möjligheter att nätverka i staden/med omvärlden och att ni utvecklas genom detta, utöver all annan komptensutveckling samt komptensöverföring som genomförs.

Sådant som vi redan har och som kan bli ännu bättre?

Ni pratar också om allt det vi redan har. Svaren visar att ni behöver egentligen mindre förbättringar för att ni ska tycka att Malmö stad är en mer attraktiv och modern arbetsgivare dvs friskvårdsbidrag men det behöver ses över för att kanske göras lika för alla. En annan idé är att undersöka möjligheten till friskvårdstimme dvs på arbetstid.   

Ni behöver få tillgång till rätt verktyg i ert arbete tex en smartphone eller annan digital utrustning.

Ni vill verkligen ha en flexibel arbetsplats med schyssta arbetstider - här tycker ni att Malmö stad ska ta reda på hur det är möjligt att göra? Ni nämner möjlighet att kunna arbeta på annan plats, möjlighet till förtroendearbetstid och fler semesterdagar. Ni vill kunna kombinera ert arbete med er livscykel  dvs ha balans. 

Sen finns det ju hinder på vägen...

Här talar ni om chefers förutsättningar att kunna vara de ledare/chefer ni behöver och att ni vill kunna få arbeta självständigt med tillit till er profession.

Tid är en bristvara och medarbetare ska vara mer effektiva på kortare tid. Här behövs det balans och rätt prioriteringar, det tror ni att ni får genom mer närvarande chefer, konstruktiv feedback och att kunna arbeta flexibelt på olika sätt.

Lönefrågan är oerhört viktig för alla oss akademiker. Malmö stad behöver göra större satsning på akademiker. Hög kompetens är inte gratis. Utbildning ska löna sig. Många akademiker vill vara specialister och det ska vara möjligt att ha en god lönekarriär utan att bli chef.

Intern rörlighet nämner ni också i era svar, detta måste Malmö stad fundera vidare på - hur är det möjligt, vinner vi inte alla på det? Nya erfarenheter skapas, nytt avtryck görs i annan verksamhet och medarbetaren känner sig värdefull och utvecklas vidare.

Hinder är till för att överkommas. Vad händer fortsatt...

  • Frukostmöte med politiker 27/10
  • Frukostmöte med politiker 2/11
  • Ta fram underlag för att diskutera fokusfrågan på samverkan
  • Dialog med tjänstemän, HR-strategiska avdelningen