Budget 2015

Budgetförslaget inför budget 2015 har samverkats och har tagits upp för beslut i Kommunstyrelsen den 5 november. Budgetförslaget kommer att tas upp till Kommunfullmäktige den 27-28 november.

Publicerad: Måndag 17 nov 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 18 nov 2014

Budgetförslaget samverkades i kommuncentral samverkan (KCS) den 4 november och samtliga fackliga organisationer ställde sig oeniga till förslaget med anledning av att samverkan har skett sent i processen och att underlaget som har varit grund för samverkan varit bristfälligt.