Nyhetsbrev Omorganisationen 2016

Centrala Sacorådet har skapat ett nyhetsbrev som innehåller information kring omorganisationen i Malmö stad. Nedan kan du ta del av innehållet i dessa nyhetsbrev som vi publicerar löpande.

Publicerad: Fredag 30 sep 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 13 okt 2016

För att ta del av vad Centrala Sacorådet skrev i yttrandet på remissen Organisationsöversyn 2016 - klicka här! 

Här nedan listar vi våra nyhetsbrev som skickas ut till alla ledamöter i Centrala sacorådets styrelse samt alla våra förvaltningsrådsrepresenatanter för att de ska kunna sprida denna information vidare till sacomedlemmar i Malmö stad.

Våra nyhetsbrev: