Träff med Sacoråden i Skåne

Onsdagen den 26 augusti träffades ordförandena för Sacoråden i Skåne för att diskutera gemensamma utmaningar, byta erfarenheter och diskutera eventuellt fortsatt samarbete. (Bild: Karin Rogius).

Publicerad: Tisdag 1 sep 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 1 sep 2015

De Sacoråd som identifierats har bjudits in till träffen och de som hade möjlighet att komma var ordförande för Sacoråden i Kristianstad, Region Skåne, Helsingborg och Malmö. Några av frågorna som diskuterades var rekrytering av chefer, fackliga utbildningar, samverkan och akademikers ställning och status i kommun- och landstingssektorn. Sacoråden beslutade om ett fortsatt samarbete och nästa möte kommer vara i Kristianstad den 4 november. Då kommer bland annat att arbetsgivarens arbete med lönekartläggningarna att diskuteras.