Saco på förvaltningarna i Malmö stad

I alla Malmö stads förvaltningar finns medlemmar från Sacos förbund och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas en Sacoföreningen. Sacoföreningens främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper och stärka Sacoförbundens samarbete i förvaltningarna.

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 13 aug 2019

Kontaktpersoner i de lokala sacoföreningarna: 

Sacoförening

Ordförande/Kontaktperson

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Hanna Ljungberg

Fastighets- och gatukontoret

Säde Virkamäki

Fritidsförvaltningen

Johanna Wikelo

Funktionsstödsförvaltningen

Galia Bengtsson

Förskoleförvaltningen

Vakant

Grundskoleförvaltningen

Lina Svanbrink

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Catharina Niwhede

Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen

Ann Hedman

Kulturförvaltningen (Stab, kulturhus & mötesplatser)

Vakant

Kulturförvaltningen (Biblioteken i Malmö)

Marita Wästerfors

Kulturförvaltningen (Malmö Museér)

Patrik Nilsson

Miljöförvaltningen

Rasmus Fredriksson

Serviceförvaltningen

Daniel Antonson

Stadskontoret

Harald Nilsson

Stadsbyggnadskontoret

Ulrika Signal

Stadsrevisionen

Sofia Blixtberg