Saco på förvaltningarna i Malmö stad

I alla Malmö stads förvaltningar finns medlemmar från Sacos förbund och målet är att det i alla förvaltningar ska det finnas ett Lokalt Sacoråd. Det lokala Sacorådets främsta uppgift är att utse representanter till aktuella samverkansgrupper och stärka Sacoförbundens samarbete i förvaltningarna.

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 17 mar 2021

Kontaktpersoner i de Lokala Sacoråden: 

Sacoråd

Ordförande/Kontaktperson

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen

 

Fastighets- och gatukontoret

 

Fritidsförvaltningen

 

Funktionsstödsförvaltningen

 

Förskoleförvaltningen

Daniel Blennow

Grundskoleförvaltningen

Johan Åström

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Catharina Niwhede

Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen

Ann Hedman

Kulturförvaltningen (Stab, kulturhus & mötesplatser)

Vakant

Kulturförvaltningen (Biblioteken i Malmö)

Irmeli Olsen

Kulturförvaltningen (Malmö Museér)

Patrik Nilsson

Miljöförvaltningen

Rasmus Fredriksson

Serviceförvaltningen

Daniel Antonson

Stadskontoret

Åsa Jarlstam

Stadsbyggnadskontoret

 

Stadsrevisionen

Vakant