Centrala Sacorådet tycker...

 

Här publiceras Centrala Sacorådets remissvar och yttranden i viktiga frågor som rör Malmö stad och dess medarbetare under 2016 - 2017.

Yttranden, remissvar och skrivelser

Handling/ar

Yttrande med anledning av upphandling av medarbetarenkät Angående medarbetarenkäten 2016
Remiss angående Riktlinje: Malmös arbete med att värna demokrati och motverka våldsbejakande extremism Remissvar Värna demokratin
Remiss angående Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Remissvar Hälso och sjukvårdsavtal i Skåne
Remiss angående Riktlinjer för bistånd i ordinärt boende och särskilt boende enligt Socialtänstlagen (SoL) Remissvar Riktlinjer för bistånd enligt SoL
Remiss CTC - ett styrsystem för prevention Remissvar CTC - styrsystem
Remiss Utarbeta en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten för barn Remissvar Handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten för barn
Remiss LSS-ekonomi Remissvar LSS-ekonomi
Remiss Organisationsöversyn 2016 Remissvar Organisationsöversyn 2016
Remiss Skyfallsplan för Malmö Remissvar Skyfallsplan för Malmö
Remiss Översyn gemensam redovisningsfunktion

Remissvar Översyn gemensam redovisningsfunktion

Remiss "Det digitala Malmö" - Malmö stads program för digitalisering Remissvar Det digitala Malmö
Remiss Översyn av kostverksamheten inom Malmö stad Remissvar Översyn av kostverksamheten
Remiss Malmö stads policy för inköpsverksamheten Remissvar Malmö stads policy för inköpsverksamheten
Sacos budgetskrivelse inför Budget2018  Skrivelse inför budget 2018
   
   

Publicerad: Fredag 27 okt 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 31 okt 2017