DIK

DIK är ett partipolitiskt obundet fackförbund för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation.

Publicerad: Onsdag 11 jun 2014

Senast uppdaterad: Måndag 19 feb 2018

DIK är även en opinionsbildande intresseorganisation. Vi arbetar för våra medlemmars möjlighet till god kompetens-, löne- och professionsutveckling.  DIK har ca 340 medlemmar i Malmö stad.

Kretsen i Malmö stad består av representanter från flera olika verksamheter.

Patrik Nilsson, ordförande
Marita Wästerfors, vice ordförande
Ulrika Ahlberg, huvudskyddsombud