Fysioterapeuterna

Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter (sjukgymnaster)

Publicerad: Tisdag 31 okt 2017

Senast uppdaterad: Måndag 19 feb 2018

Fysioterapeuterna är en del av Saco. Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar över 650 000 akademiker i 23 medlemsförbund, däribland Fysioterapeuterna. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

Endast av Socialstyrelsen legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster kan bli medlemmar, samt studenter på grundutbildningen till fysioterapeut. Förbundets verksamhetsidé är att stödja fysioterapeuter och sjukgymnaster i deras arbete och professionella utveckling. Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Fysioterapeuternas företrädare i Malmö stad:

Ann Hedman
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

  • Ledamot i Centrala Sacorådet i Malmö stad
  • Ordf, Sacostyrelsen HVOF                                                   
  • Sacos repr. i förvaltningsrådet HVOF

E-post: ann.hedman@malmo.se
Tfn: 0766-394547

Länk till Fysioterapeuterna: http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/

Länk till Fysioterapeuterna på Fb: https://sv-se.facebook.com/fysioterapeuterna/

Länk till blogg; Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna: http://stefanjutterdal.se/

Stefan Jutterdal, förbundsordförande:

”Vi satte ett kaxigt mål: att gå från ett förbund som ständigt fick jaga för att vara med, till ett förbund som ständigt efterfrågas.”

”Vi debatterar inte längre bara sådant som är viktigt för fysioterapeuter, utan börjar med det som är viktigt för patienter och närstående. Att arbeta utifrån och in, det är nog det som gör att vi blir lyssnade på.”

”För att möta de välfärdsutmaningar som samhället står inför, med bland annat kraftigt ökande antal barn och äldre de närmaste 15 åren, behövs ett nytt perspektiv. Inte minst för att klara välfärdens långsiktiga finansiering är det hög tid att påbörja en kraftfull långsiktig satsning på både prevention och rehabilitering.”

Fackliga centrala medlemsjouren:

Tel 08-567 06 100