Sveriges Psykologförbund

Malmö stads psykologförening utgörs av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är anställda i Malmö stad.

Publicerad: Onsdag 11 jun 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 1 okt 2019

Förbundets lokala fackliga verksamhet utövas genom psykologföreningen som har till uppgift att:

  • inom sitt område verka för förbundets ändamål
  • utgöra remissinstans för förbundsstyrelsen
  • besluta och åtgärda frågor som av förbundsstyrelsen hänskjuts till föreningen
  • samverka med andra psykologföreningar, yrkesföreningar, företagarföreningar och nätverk i syfte att uppnå förbundets mål

Kontakta gärna styrelsen och lägg fram dina synpunkter kring vad du tycker kan utvecklas i ditt arbete som psykolog i Malmö stad. Behöver du som medlem fackligt stöd i kontakten med arbetsgivaren har du också möjlighet att kontakta styrelsen.