Om oss

Vi är Sacorådet Region Halland 2016

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, d v s de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan i Region Halland.

Andra för medlemmarna viktiga frågor, såsom löner och de enskilda anställningsavtalen, hanteras av respektive förbund.

Kontakt

Saco expedition finns på två orter, Halmstad och Varberg. Expeditionerna har ingen regelrätt öppettid, utan boka besök vid behov.

Adresser:
Fackliga expeditionerna/Saco
Vapnöhöjden vid Halmstad sjukhus
Nya paviljongen
301 85 Halmstad
Tel: 035-13 13 38

Fackliga expeditionerna/Saco
Hallands sjukhus Varberg 4D
Box 510
432 81 Varberg

Ordförande Dragica Grahovac, Lärarnas Riksförbund.
Mobil: 073-302 15 43.
E-postadress: dragica.grahovac@regionhalland.se

Akademikerförbundet SSR: Marie Beijerstam-Lönnberg (Lindha Feldin – representant förvaltningssamverkan)

Civilekonomerna: Åsa-Maria Petersson (Sandra Malmgren) 

DIK: Fredrik Solvang

Sveriges Arbetsterapeuter: Inger Johansson, (Marie Johansson – representant förvaltningssamverkan)

Jusek: Mats Emanuelsson

Fysioterapeuterna: Pia Nilsson, (Anna Franzén – representant förvaltningssamverkan)

Lärarnas Riksförbund: Dragica Grahovac

Naturvetarna: Milene Svanå (Anders Askerlund – representant förvaltningssamverkan)

SRAT: Birgitta Kollar

Sveriges Farmaceutförbund: Linda Landelius

Sveriges Ingenjörer: vakant

Sveriges Psykologförbund: vakant

Sveriges Skolledarförbund: kontaktperson finns

Sveriges Tandläkarförbund/Tjänstetandläkarna: Stefan Nordström

Sveriges Universitetslärarförbund: Vakant