Om oss

Vi är Sacorådet Region Halland 2021.

Senast uppdaterad: Fredag 4 jun 2021

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, d v s de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan i Region Halland.

Andra för medlemmarna viktiga frågor, såsom löner och de enskilda anställningsavtalen, hanteras av respektive förbund.

Kontakt

Saco expedition finns i Halmstad. Expeditionen har ingen regelrätt öppettid, utan boka besök vid behov.

Adresser:
Fackliga expeditionerna/Saco
Vapnöhöjden vid Halmstad sjukhus
Nymansgatan 11
301 85 Halmstad
Tel: 035-13 13 38

Ordförande Dragica Grahovac
Mobil: 073-302 15 43.
E-postadress: dragica.grahovac@regionhalland.se

Akademikerförbundet SSR: Anette Blomberg

Akavia: Åsa-Maria Petersson, Mats Emanuelsson 

DIK: Fredrik Solvang

Sveriges Arbetsterapeuter: Inger Johansson

Fysioterapeuterna: Magdalena Ryberg

Lärarnas Riksförbund: Dragica Grahovac

Naturvetarna: Anders Askerlund 

SRAT: Birgitta Kollar

SRAT, Barnmorskeföreningen: Jenny Ryttergard

Sveriges Farmaceutförbund: Vakant

Sveriges Ingenjörer: Lars Melbin

Sveriges Psykologförbund: Rebecka Vahlström, Emma Cederlund, Angelica Spaak

Sveriges Skolledarförbund: Vakant

Sveriges Tandläkarförbund/Tjänstetandläkarna: Vakant

Sveriges Universitetslärarförbund: Vakant