Välkommen till Akademikerklubben Semcon !

Tillhör du något av de 22 Saco anslutna fackförbunden är vi din lokala representant inom Semcon Stockholm. Det största fackförbundet inom Akademikerna inom Semcon Stockholm är Sveriges Ingenjörer, men vi representerar även exempelvis Jusek, Civilekonomerna, DIK och Naturvetarförbundet.