AML

Arbetsmiljölagen

Publicerad: Lördag 10 mar 2018

Senast uppdaterad: Lördag 10 mar 2018

arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.