ATL

Arbetstidslagen

Publicerad: Onsdag 7 mar 2018

Senast uppdaterad: Lördag 10 mar 2018

Arbetstidslagen (1982:673), förkortat ATL, lag antagen av Sveriges riksdag 1982. Lagen reglerar bland annat hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år, samt i vilken utsträckning man måste ha rast. ATL reglerar även övertid och mertid (vid deltidsanställning).                                         

ATL är i stora delar dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort i kollektivavtal.