Välkommen till oss!

AkademikerAlliansen Piteå kommun är en lokal förening för medlemmar i Piteå kommun som tillhör fackförbunden Akavia, DIK, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer.

AkademikerAlliansen Piteå kommun driver och bevakar frågor som är av betydelse för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsförbundens värdegrund och akademikernas förutsättningar.