Nyhetsbrev februari 2023

Ordföranden har ordet

I början av februari deltog jag på APT på IT-avdelningen, vilket var väldigt trevligt och givande. Om du jobbar på en avdelning där det inte finns något fackligt ombud från AkademikerAlliansen men vill ha besök av mig så får du väldigt gärna höra av dig. Jag kan antingen delta på ett APT eller så kan vi ordna en liten träff bara för medlemmarna på din avdelning och diskutera de frågor som just ni tycker är angelägna.

Lönerörelsen

Från förhandlingsfronten intet nytt.

Chefer utbildas om våld i nära relation

”Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att öka kunskapen kring våldsutsatthet. Det finns ett ansvar hos arbetsgivare att ställa frågan om våld i nära relation till sina medarbetare. Anledningen är de negativa konsekvenserna för hälsa och arbetsförmåga som våld i nära relation medför hos medarbetare ur ett arbetsgivarperspektiv.

Eftersom Piteå kommun arbetar aktivt för att främja hälsa för medarbetare så har beslut tagits av kommunledning att frågan om våld ska vara obligatorisk i både rehabiliteringsrutiner och medarbetarsamtal från och med hösten 2023.

För att förbereda och stärka dig som chef inför den nya rutinen så erbjuds alla kommunens chefer en utbildning/föreläsning i ämnet under våren 2023.” Från Insidan den 7 februari 2023.

Våld i nära relation är ett otroligt känsligt ämne som både kan vara svårt att ställa frågor om men även att samtala om. Det är därför väldigt bra att alla chefer erbjuds utbildning i detta utöver den ordinarie arbetsmiljöutbildningen. Det kan verka krasst att man i citatet ovan endast tar fasta på hur våld i nära relation påverkar en persons arbetsförmåga, men varje fall av psykisk, fysisk och ekonomisk misshandel är förstås även en personlig tragedi som på detta sätt kan uppdagas och ge den utsatta den hjälp hon/han behöver för att ta sig ur ett skadligt förhållande.

Om du är utsatt för någon form av våld i din relation kan du alltid kontakta Kvinnojouren Lillasyster i Piteå på telefon 0911-92900, eller Piteå kommuns egen tjänst 0911- 69 75 75. Läs mer om den tjänsten här https://www.pitea.se/Invanare/Omsorg-stod/Vuxna/Vald-i-nara-relationer/

Du kan även ringa till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 om du vill ha hjälp från någon utanför kommunen. Se även https://kvinnofridslinjen.se/

Funderar du på om ditt beteende är okej? All form av våldsamt beteende i nära relationer är fokus för Välj att sluta. Det kan ta sig olika uttryck, gemensamt är att beteendet framkallar rädsla hos din partner eller barn. Ring 020 555 666 eller läs mer på https://valjattsluta.se/

Återhämtning på jobbet

På Instagram hittar man @aterhamtningsforskaren, ett konto som ger konkreta tips och råd om hur man kan må bättre både på jobbet och fritiden. Spana in det.

 

// Åsa Wilén, ordförande AkademikerAlliansen

asa.wilen@pitea.se Telefon: 0911-696807

Publicerad: Onsdag 1 mar 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 1 mar 2023