Arbetsmiljöutbildning

Rätt verktyg gör jobbet bättre! Upptäck arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn.

Publicerad: Torsdag 19 okt 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 19 okt 2017

Vår gemensamma arbetsmiljöutbildning är viktig. Den lägger en gemensam grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet, och bidrar till goda förutsättningar för en frisk arbetsplats, säger VD Krister Torssell Suntarbetsliv.  

Allt fler använder redan
den kostnadsfria arbetsmiljöutbildningen, där chef och skyddsombud går
tillsammans. Det ger ett gemensamt språk och förståelse för olika roller och
ansvar i arbetsmiljöarbetet som i sin tur ger rätt förutsättningar för att
skapa en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Länk till suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning »