Avtalsrörelsen med SKR pausad

Med anledning av Corona-krisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som löper ut under mars månad. Därmed pausas avtalsförhandlingarna även för AkademikerAlliansen.

Publicerad: Måndag 30 mar 2020

Senast uppdaterad: Måndag 30 mar 2020

Sveriges Kommuner och Regioner har prolongerat avtalen med de parter som har tidsbegränsade avtal som löper ut under våren 2020. Det gäller avtalen med Kommunal, OFR Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och Läkarförbundet.

AkademikerAlliansens avtal löper tillsvidare men vi har liksom de övriga nämnda parterna lämnat in yrkanden på villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser och satt ut förhandlingstider med motparten.

Dessa tider är nu inställda och parterna räknar med att återuppta samtal tidigast efter sommaren. 

Som en följd av krisen kommer en del förfrågningar om att skjuta även lönerevisioner och lönesamtal till hösten. AkademikerAlliansen anser att det i första hand ska beslutas av lokala parter som har kunskap om vad som är bäst för verksamheten. Om inte starka skäl finns att genomföra samtalen nu är rekommendationen att skjuta på revisionen.