Försäkringsinformation 2022

Skrifterna Avtalet försäkrar och Handbok försäkringar har uppdaterats för 2022.

Publicerad: Torsdag 31 mar 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 31 mar 2022

Avtalet försäkrar ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Skriften kan laddas ner i spalten till höger.

För nedladdning finns också den mer omfattande Handbok försäkringar genom lag och avtal 2022 för KR-sektorn. Den ges ut av Afa Försäkring och parterna på sektorn.