HÖK T uppdateras

AkademikerAlliansen och arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om en revidering och en utveckling av vårt gemensamma huvudavtal, HöK T, som bland annat inkluderar löneavtalet mellan parterna.

Publicerad: Fredag 18 jun 2021

Senast uppdaterad: Fredag 18 jun 2021

AkademikerAlliansen och SKR har sedan tidigare ett tillsvidareavtal om en Huvudöverenskommelse (HöK T). Avtalet gäller även för medlemsföretag i Sobona som går på de kommunala avtalen.

Parterna har nu kommit överens om dels en revidering av HöK T, dels en utveckling av avtalet.

Utvecklingen består av en partsgemensam utvärdering av löneavtalet, att ett avtalsvårdande arbete tillförs, samt att löneväxling till pension för de medlemmar som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL möjliggörs.

Den partsgemensamma utvärderingen blir den första gemensamma utvärderingen sedan avtalet tecknades för över 20 år sedan. Den är oerhört viktig för att parterna ska kunna vårda avtalet, men samtidigt identifiera eventuella utvecklingsbehov. Resultatet av den partsgemensamma utvärderingen kommer omhändertas av parterna och vara en del av det utvecklande arbete som parterna nu kommer att genomföra. Det avtalsvårdande arbetet har som syfte att genomföra löpande dialoger om avtalets tillämpning och efterlevnad. Parterna kan i detta arbete också  aktualisera behov av avtalsstödjande insatser.

Löneväxling till  pensionsavsättningar möjliggörs nu även för AkademikerAlliansens medlemmar som omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL genom att respektive arbetsgivare tecknar lokala kollektivavtal. AKAP-KL är pensionsavtalet för de som är anställda inom kommuner och regioner som är födda år 1986 och senare.

Den utvecklade Huvudöverenskommelsen träder i kraft 2021-07-01, men AkademikerAlliansen vill betona att villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser (AB 17) INTE berörs av den reviderade och utvecklade Huvudöverenskommelsen. AkademikerAlliansens medlemmar kvarstår alltjämt i oförändrade villkorsavtal.

- Den reviderade och utvecklande Huvudöverenskommelsen möjliggör ett steg i en strategisk översyn av löneavtalet och uppmärksamma utvecklingsbehov och förtydliganden samtidigt som AkademikerAlliansens medlemmar får en möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin framtida pension. AkademikerAlliansens uppfattning är att medlemmarnas intresse för den framtida pensionen stadigt ökar, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.