Informationspaket från Suntarbetsliv

Ny arbetsmiljöutbildning

Publicerad: Onsdag 27 apr 2016

Senast uppdaterad: Måndag 16 maj 2016

 Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

- gemensam bas för chefer och skyddsombud

I informationspaketet finns formuleringar och bilder anpassade för olika kanaler, en fråge- och svarsguide, ett informationsblad och en PPT-presentation för användning i dina medlemmars verksamhet.

HÄMTA ALLT MATERIAL PÅ DROPBOX:

https://www.dropbox.com/sh/ohftyp21cz4j8to/AADYo9HlpNwkGjY7p6WUCEHda?dl=0

 På länken ovan finns även  material enligt nedan

 OSA-kompassen

– vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

 Bättre möten 

– utveckla er kommunikation

Suntarbetsliv vänder sig huvudsakligen till chefer och skyddsombud inom kommuner, landsting, regioner och Pactabolag. Har du nyhetsbrev, e-postutskick eller andra kanaler där du selekterar mottagarna hälsar vi dessa grupper särskilt välkomna!

Läs mer på www.suntarbetsliv.se