Krislägesavtalet aktiverat i flera regioner

Krislägesavtalet, där AkademikerAlliansen är en av de fackliga parterna, har på nytt aktiverats i flera regioner.

Publicerad: Måndag 28 dec 2020

Senast uppdaterad: Måndag 28 dec 2020

Flera regioner har begärt att Krislägesavtalet ska aktiveras och SKR:s och Sobonas styrelser har godkänt aktiveringen.

Den 28 december aktiverades avtalet i Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm, den 30 december även i Region Skåne och Region Uppsala. Den 4 januari tillkom Region Jönköping och den 11 januari Region Kalmar.

  • Region Gävleborg har en omfattande smittspridning, ett ökande antal patienter i behov av sjukhusvård och begär aktivering av krislägesavtalet för regionens sjukhusverksamheter.
  • I VGR är sjukvården så pass belastad att det bedöms utgöra en allvarlig samhällsstörning och vill aktivera krislägesavtalet för covid-vården.
  • Region Stockholm har en fortsatt hög smittspridning och stort sjukvårdsbehov samtidigt som sjukfrånvaron hos akutsjukhusens medarbetare är högre än normalt, och begär aktivering av krislägesavtalet för regionens intensivvårdsverksamheter.
  • I region Skåne är avtalet aktiverat för intensivvårdsverksamheten och följande personalkategorier kan anvisas: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och fysioterapeuter. Den 8/1 aktiverades avtalet också för sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar inom slutenvården samt akutsjukvården av patienter med Covid-19. 
  • I Region Uppsala är avtalet aktiverat för omvårdnadspersonal (undersköterskor och sjuksköterskor) inom intermediär- och intensivvård inom Akademiska sjukhuset.
  • Region Jönköping aktiverar avtalet för medarbetarna inom covid-19-vården samt i förekommande fall den opererande vården, på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.
  • I Region Kalmar gäller avtalet inom intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen på Länssjukhuset i Kalmar. I första hand berör det sjuksköterskor och undersköterskor men det kan i förlängningen komma att beröra även andra yrkesgrupper.

I april 2020 aktiverades Krislägesavtalet i IVA-verksamheterna inom Region Stockholm. Avaktivering skedde den 1 september och i enlighet med avtalet ska en utvärdering därefter ske mellan de berörda parterna, vilket pågår nu. AkademikerAlliansen anser att utvärderingen är viktig, eftersom många regioner, och även kommuner, som har varit hårt personalmässigt belastade ändå har valt att inte begära aktivering av avtalet. Utvärderingen bör ge svar på varför så inte har skett.