Krislägesavtalet aktiverat i Sölvesborg

SKR:s och Sobonas styrelser har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Sölvesborgs kommun med anledning av oljeutsläppet från passagerarfärjan Marco Polo.

Publicerad: Torsdag 2 nov 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 2 nov 2023

SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse beslutade 2023-10-26 att aktivera Krislägesavtalet för personal inom samhällsbyggnads-förvaltningen, erforderliga lednings- kommunikation och HR-funktioner i Sölvesborgs kommun samt erforderlig kompetens inom räddningstjänstområdet från i första hand Räddningstjänsten Västra Blekinge för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av oljeutsläppet i Pukaviksbukten.

Ovanstående beslut om aktivering av Krislägesavtalet gäller så länge samtliga fyra kriterier i definitionen av krisläge är uppfyllda. Om något av kriterierna inte längre är uppfyllt ska SKR/Sobona omedelbart underrättas.