Överenskommelse träffad med SKL i frågor om sommartid/vintertid

Det har gjorts en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid, förhandlingsprotokoll 1993-02-26.

Publicerad: Torsdag 8 nov 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 8 nov 2018

Ändringen innebär att arbetstagare som tjänstgör sista natten med sommartid och därigenom arbetar en extra timme, får enkel övertidsersättning för den timmen från och med övergången till normaltid (vintertid) i år. Överenskommelsen från 1993 är i övrigt oförändrad och har ingen retroaktiv verkan.

Läs hela överenskommelsen här ›