Region Stockholm aktiverar krislägesavtalet

Det centrala krislägesavtalet mellan arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona å ena sidan och AkademikerAlliansen och övriga fackliga parter å den andra, har nu aktiverats för första gången. Det gäller sjukvårdspersonal inom Region Stockholm.

Publicerad: Fredag 3 apr 2020

Senast uppdaterad: Fredag 3 apr 2020

Region Stockholm lämnade den 2 april in en ansökan om aktivering av avtalet eftersom personalförsörjningen inom framför allt regionens IVA-verksamheter är mycket ansträngd. Under fredagen den 3 april har SKR:s och Sobonas styrelser godkänt aktiveringen och de fackliga parterna har informerats.

För att aktivera krislägesavtalet ska fyra kriterier samtliga vara uppfyllda. Det ska enligt avtalet vara en händelse som "avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, ett landsting/region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.”

Beslutet avser Region Stockholms intensivvårdsverksamhet och tillhörande bolag; Södertälje sjukhus AB, Danderyd sjukhus AB, Södersjukhuset AB, TioHundra AB samt Capio S:t Görans sjukhus AB.