Rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Många känner inte till att arbetsgivaren inom ramen för avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL kan ansöka om ekonomisk ersättning från Afa Försäkring när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Publicerad: Tisdag 13 jul 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 13 jul 2021

Ersättning kan ges med upp till hälften av kostnaden och ges för både psykiska och fysiska besvär. Afa har nu tagit fram uppdaterade informationsblad för rehabiliteringsstödet, ett till arbetsgivare och ett till behandlande företag. På denna samlingssida finns informationsbladen och även en informationsfilm om stödet: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/rehabiliteringsstod/rehabiliteringstod/

Om du är facklig företrädare i en verksamhet med anställda i rehabilitering, tipsa gärna din arbetsgivare om detta!