Uttagsregler för pension

Ändrade regler för uttag av pension från och med 1 januari 2023.

Publicerad: Fredag 25 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2022

Uttagsreglerna för hur du kan ta ut din avgiftsbestämda pension ändras från och med 1 januari 2023. Det gäller samtliga pensionsavtal i kommunal sektor[1] med avgiftsbestämda delar (AKAP-KR, KAP-KL och det äldre pensionsavtalet PFA). 

Uttagsålder

Från och med den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del tidigast från 60 år. Fram till och med den 31 december 2022 är det 55 år.

Uttagstid

Pensionen tas normalt ut livsvarigt men du kan komma överens med din försäkringsgivare om en kortare uttagstid. Från och med den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del som kortast på 10 år. Fram till och med den 31 december 2022 är kortast uttagstid 5 år. 

OBS! De gamla reglerna kan dock tillämpas om du ansöker om uttag före årsskiftet 2022/23 och påbörjar uttag senast under 2023. Kontakta din försäkringsgivare för mer information.

Uttagsreglerna för den förmånsbestämda pensionen ändras inte. Lägsta uttagsålder för förmånsbestämd pension är 61 år. Uttagstiden är livsvarig.

 

[1] Med kommunal sektor avses kommuner och regioner eller arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal