Vad gäller för PA-KFS 09?

Viktiga pensionsnyheter från och med den 1 januari 2023 för dig som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet.

Publicerad: Fredag 25 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2022

Från och med 1 januari 2023 kommer arbetstagare som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet som fram till årsskiftet 2022/2023 tillämpar tjänstepensionsavtalet PA KFS 09, att omfattas av det kommunala avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Samtidigt höjs pensionsavsättningen till pension med 1,5 procent.

För arbetstagare hos företag som till årsskiftet tillämpar PA KFS 09 T (Trafik) gäller särskilda övergångsregler åren 2023 och 2024. 

Från och med 1 januari 2023 ändras även uttagsreglerna för hur du kan ta ut din tjänstepension.   

Vad gäller från 1 januari 2023 för dig som omfattas av PA KFS 09?

Nedan talas om brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Det är brytgränsen för upp till vilken nivå på din lön som du tjänar in allmän pension. För 2022 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på 44 375 kr. År 2023 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på 46 437 kr i månaden.

Du som innan årsskiftet arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet som tillämpar tjänstepensionsavtalet PA KFS 09 kommer från och med 1 januari 2023 tjäna in till din tjänstepension enligt det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR.

Från och med 1 januari 2023 höjs avsättningen till din pension med motsvarande 1,5 % av din lön. Det innebär en avsättning på motsvarande 6 % av pensionsgrundande lön upp till en brytpunkt på 7,5 inkomstbasbelopp (46 437 kr/mån 2023). För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp höjs avsättningen till motsvarande 31,5 % av pensionsgrundande lön.

Du som vid övergången till AKAP-KR vid årsskiftet 2022/2023 omfattas av övergångsregler i PA KFS 09[1] och därmed rätt till övergångpremier enligt det avtalet behåller din nivå på avsättning till pension plus 0,5 % till det år du fyller 65 år. Det gäller såväl för löndelar under som över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Om du arbetar efter fyllda 65 är avsättningarna 6 % under brytpunkten och 31,5 % över. Det gäller även dig som någon gång under perioden 1 oktober till 31 december 2022 hade en anställning med rätt till övergångspremier enligt PA KFS 09 och som återanställs hos samma arbetsgivare under perioden 1 januari till 31 mars 2023.

Länk till tabell över tillägg av pensionsavgift enligt AKAP-KR

Vid byte av arbetsgivare från och med 1 januari 2023 upphör rätten till den högre avsättningen och fortsatt intjänandet sker enligt AKAP-KR med avsättningar på 6 % upp till och med brytgränsen och 31,5 % över brytgränsen. Du kan emellertid komma överens med din nya arbetsgivare om att behålla högre avsättning.

 

 

Vilka undantas från övergång till AKAP-KR?

Du som omfattas av PA-KFS 09 den 2022-12-31

Du som är född 1957 eller tidigare eller senast 2022-12-31 har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om avtalspension undantas från övergång till AKAP-KR och fortsätter därmed att omfattas av PA KFS 09.

Vad som gäller för dig som är sjuk vid övergången utreds för närvarande av parterna och mer information kommer senare.  

 

Vilka andra förändringar innebär övergången till AKAP-KR?

Övergången till AKAP-KR innebär en rad förändringar för din tjänstepension som är bra att känna till. Observera att nedanstående gäller från och med år 2025 för dig som omfattas av PA KFS 09 T (Trafik):

Förlängt intjänade: I AKAP-KR finns ingen övre åldersgräns utan du tjänar in till din tjänstepension så länge du arbetar. Efter LAS-ålder (69 år från och med 1 januari 2023) är avsättningen 6 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp.

Förstärkt intjänande vid föräldraledighet: Inom AKAP-KR tjänar du in pension när du är ledig med stöd av föräldraledighetslagen. Det innebär att du har fullt intjänade även när du är tillfälligt föräldraledig, dvs ledig för vård av barn men också om du arbetar deltid med stöd av föräldraledighetslagen.

Val av försäkringsgivare: Du kommer efter årsskiftet av ges möjlighet att välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital bland valbara bolagen för AKAP-KR. Om du inte gör något val kommer ditt kapital förvaltas av KPA pension i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. Observera att det endast avser framtida avsättningar från och med 2023. Tidigare intjänat kapital från PA-KFS 09 fortsätter att förvaltas av det bolag du valt tidigare.

Länk till återbetalningsskydd

Förändrade uttagsregler: Utbetalning av pension sker först efter ansökan från dig till din försäkringsgivare. Om ingen ansökan kommit in till försäkringsgivaren vid LAS-åldern plus 12 månader (då du fyller 70 år) betalas pensionen ut. Du kan tidigast ta ut din pension från 60 år. Utbetalningstiden är normalt livsvarigt men du kan välja att ta ut pensionen på kortare tid och då som kortast på 10 år.

Observera att uttagsreglerna för tidigare intjänad pension inom PA KFS 09 är oförändrade. Detsamma gäller eventuellt tidigare förmånsbestämt intjänande enligt äldre avtal.

Lägre kostnader för din pension: Inom AKAP-KR är det arbetsgivaren som betalar kostnaderna för pensionsadministrationen. Endast 50 öre per år betalar du. Även de avgifter som försäkringsgivaren får ta ut på din pensionsförsäkring är lägre inom AKAP-KR.

 

 

[1] För att omfattas av övergångsregler i PA KFS 09 ska du varit anställd vid övergången från gamla PA KFS till PA KFS 09 vid årsskiftet 2008/2009. Rätten till övergångspremier ska ha kvarstått i nuvarande anställning vid övergången till AKAP-KR.

[2] För att omfattas av övergångsregler i PA KFS 09 T ska du varit anställd vid övergången PA KFS 09 vid årsskiftet 2009/2010 med rätt till övergångspremier. Rätten till övergångspremier ska ha kvarstått i nuvarande anställning vid årsskiftet 2022/2023.