ONSDAG 18 NOVEMBER

Representantskapet

10:00 - 16:00

På grund av rådande situation så ställs internatet in och ersätts av ett ordinarie möte.