Sacoråd

Lokala Sacoråd/föreningar i kommuner och landsting

Publicerad: Onsdag 20 jan 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 4 apr 2019

Vilka Sacoförbund som ingår i det lokala Sacorådet/föreningen bestäms lokalt av varje förbund. Det finns dock en central överenskommelse om att AkadmikerAlliansens medlemsförbund och Akademikerförbundet SSR ska samverka på lokal nivå.

 De lokala Sacorådens/föreningarnas verksamhet finansieras, förutom genom eventuella lokala avgifter, gemensamt av AkademikerAlliansens och Akademikerförbundet SSR.

Stadgar till Saco-råd/förening och ansökan om ekonomiskt bidrag

Som ett stöd till Saco-råden/föreningarna inom kommun och landsting har AkademikerAlliansen och Akademikerförbundet SSR utarbetat riktlinjer för ansökan om ekonomiskt bidrag till den lokala verksamheten.