Sacoråd

Lokala Sacoråd/föreningar i kommuner och landsting

Publicerad: Onsdag 20 jan 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 14 jan 2020

Vilka Sacoförbund som ingår i det lokala Sacorådet/föreningen bestäms lokalt av varje förbund. Det finns dock en central överenskommelse om att AkadmikerAlliansens medlemsförbund och Akademikerförbundet SSR ska samverka på lokal nivå.

De lokala Sacorådens/föreningarnas verksamhet finansieras, förutom genom eventuella lokala avgifter, gemensamt av AkademikerAlliansen och Akademikerförbundet SSR.

Stadgar till Saco-råd/förening och ansökan om ekonomiskt bidrag (saknas)

Som ett stöd till Saco-råden/föreningarna inom kommun och regioner har AkademikerAlliansen och Akademikerförbundet SSR utarbetat riktlinjer för ansökan om ekonomiskt bidrag till den lokala verksamheten. Dessa riktlinjer är under ändring, därför går det för tillfället inte att ansöka om ekonomiskt bidrag nu.