Suntarbetsliv

Suntarbetsliv är vår gemensamma förening som arbetar för att ge chefer och skyddsombud inom kommuner, regioner och kommunala företag möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och attraktiva, välfungerande arbetsplatser där ingen ska bli sjuk av att jobba.

Publicerad: Onsdag 13 jul 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 6 jul 2023

Suntarbetsliv skapades 2012 och drivs gemensamt av AkademikerAlliansen och de övriga fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.

Den viktigaste metoden för Suntarbetsliv att stötta kommuner och regioner i arbetsmiljöfrågor är genom digitala verktyg, tänkta att användas partsgemensamt i samverkan. Nedan länkas till några av dessa.

 

Arbetsmiljöarbete i tider av corona»
En samlingssida för olika verktyg relaterade till effekterna av pandemin.

Arbetsmiljöutbildning»
Med en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal levandegörs varje del i utbildningen och bidrar till ett lärande som kan omsättas i praktisk handling i vardagen.

OSA-Kompassen»
Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Digi-ronden»
Digitala skyddsronder för bättre digital arbetsmiljö

Chefoskopet»
Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Bättre möten»
Utveckla kommunikationen

 Fler verktyg hittar ni på Suntarbetslivs webbplats»

Nu har anmälan till Studio Friskfaktor öppnat

Den 15 mars öppnades anmälan till Suntarbetslivs programserie om friskfaktorer. Serien är en del av Suntarbetslivs och partsorganisationernas gemensamma satsning på friskfaktorer under 2023. Ta hjälp  av texten nedan för att sprida ordet!


Välkommen till en digital programserie som ger inspiration att stärka friskfaktorer hos er! Serien från Suntarbetsliv ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet. Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Vi ser gärna att samverkansgrupper/skyddskommittéer tittar tillsammans. 

 

24 maj 8.30-9.45 Digital uppstartskonferens

Centrala parter och Suntarbetsliv berättar om kunskapssatsningen på friskfaktorer och varför kommuner, regioner och kommunala företag nu behöver arbeta med friskfaktorer.

2 juni 10.00-11.00 Studio Friskfaktor – Vad är friskfaktorer?

I det första programmet tittar vi närmare på värdet av att arbeta med friskfaktorer. Vad är friskfaktorer, och varför är de viktiga för mig och min organisation?

20 september 10.00-11.00 Studio Friskfaktor - Hur arbetar man med friskfaktorer?

Det här avsnittet visar bland annat på metoder för hur man som organisation lyckas med sitt friskfaktorarbete. Vilka är de viktiga förutsättningarna? Hur kan man göra?

19 oktober 10.00-11.00 Studio Friskfaktor – Hur följer man upp arbetet med friskfaktorer?

Program nummer tre har huvudsakligt fokus på hur man kan arbeta med att hålla i, följa upp och upprätthålla arbetet med friskfaktorerna på arbetsplatsen.

 

Anmäl dig!

Vad kan du göra?

Kommunicera till dina medlemmar om Studio Friskfaktor och uppmuntra dem att anmäla. Hänvisa till direkt till anmälningssidan eller till Suntarbetsliv kalendarium.

Berätta mer om friskfaktorer. Använd artikeln om den partsgemensamma avsiktsförklaringen: 3 steg mot friskare arbetsplatser  och vår toppartikel om friskfaktorer: Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt

Boka in oss på möten! Vi på Suntarbetsliv berättar gärna mer på era möten och event med medlemmar. Det brukar vara mycket uppskattat! Vi kan också göra det på era personalmöten. Hör av dig till lena.ringqvist@suntarbetsliv.se för att boka in oss!

Ta in Suntarbetsliv i er podd! Karin Hagman, vd, har medverkat i Sobonas podd och inom kort medverkar vi i DIK:s podd. Kontakta lena.ringqvist@suntarbetsliv.se