Styrelsen 2020

Publicerad: Fredag 14 nov 2014

Senast uppdaterad: Fredag 14 nov 2014

Styrelsens sammansättning 2019:

Annika Berntsson, ordförande
Camilla Wictorsson, sekreterare
Lars Grönwall, skyddsombud
Susanne Moberg, ledamot
Charlott Bengtsson, ledamot

Valberedning:

Martin Sövig och Christina Sandberg

 

http://www.familjebostader.se/