Nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet från Akademikerna

Publicerad: Fredag 9 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 9 jun 2017

Hur gick Löneförhandlingarna i år? Som ni har märkt fick ni löneökningar retroaktivt från aprillönen på julilönen. Löneförhandlingsgruppen, som i år bestod av Rolf Ohlsson, Jonas Högström, Katarzyna Ciosek Högström och Anders Karlsson har skött förhandlingarna samt skickat ut information och begärt in uppgifter under förhandlingarna. Många (ca 40 st) har svarat att de var missnöjda antingen med ökningen, lönenivån eller hur samtalet med chefen gick. Löneförhandlingsgruppen har bett arbetsgivaren utreda varför så många är missnöjda, och de har redovisat individuellt för de flesta vad respektive missnöjds chef har sagt. En del är missnöjda med löneökningen, andra med lönenivån och några hade synpunkter på lönesamtalet. Vi är dock inte nöjda med alla förklaringar, utan kan se stora brister i löneprocessen. Den största bristen är den otydliga kopplingen mellan prestation och löneökning. Löneförhandlingsgruppen har krävt att de som var föräldralediga eller långtidssjukskrivna under 2017 ska ha motsvarande löneökning som de tidigare har haft (enlig lagen). Slutresultatet blev en genomsnittshöjning på 2 %, vilket vi inte är nöjda med, men vi valde ändå att godkänna det. Individuellt kan ökningen ligga både under och över, bl a beroende på prestationen. Ingen annan enhet inom Vattenfall har i år kommit över 2 %, vilket är anmärkningsvärt. Ovanligt många löneförhandlingar inom Vattenfall har i år gått till konsultation centralt inom EFA*). Detta är en mycket oroande trend. FKA har tidigare gått till konsultation 2 år i rad. En konsultation innebär att parterna inte är överens om löneprocessen, och inte kan fortsätta löneförhandlingarna. Man kan inte gå till konsultation för att löneökningarna blir för låga. Akademikerna driver frågor om löneprocessen vidare centralt inom Vattenfall, och vi förväntar oss förändringar inför nästa år. Det är oacceptabelt att Vattenfall aldrig kan gå över det sk ”märket” på marknaden, vilket i år har legat på 2 %. Lönekartläggning Inom kort påbörjas den årliga lönekartläggningen. Den är grundad en lag som ska förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Diskrimineringsombudsmannen DO har utfärdat riktlinjer för hur en lönekartläggning ska gå till. Akademikerna har i flera år varit missnöjda med hur lönekartläggningen genomförs. Orsaken till missnöjet är främst att facken inte får vara med från början och se hela underlaget. Förra året togs dock fram ytterligare underlag lokalt här på FKA, vilket var en förbättring. Akademikerna centralt inom Vattenfall hävdar att Vattenfall inte följer DOs riktlinjer, och vi kommer att följa utvecklingen här lokalt inom FKA. Intresserad av att arbeta fackligt? Vi som arbetar i Akademikernas styrelse behöver flera som vill jobba fackligt. Är du intresserad att påverka, få utbildning och jobba för att medlemmarna ska få hjälp, stöd och så bra villkor som möjligt? Att jobba fackligt brukar normalt ta ca 10-15% av arbetstiden. Hör av dig i så fall till någon i styrelsen. Valet till styrelsen sker på det årliga årsmötet som i år hålls den 22 november. Vi behöver dig som exempelvis är intresserad av att: -administrera vår nya hemsida -skicka ut månadsinformation till medlemmar -ordna medlemsaktiviteter -löneförhandla Kontakta oss gärna Har du någon fråga om kollektivavtalet, vill du ha råd eller undrar du bara över något? Vi finns tillgängliga på telefon, mail eller kom förbi oss där vi arbetar. Våra kontaktuppgifter hittar du i den bifogade informationen. Månadens tips Enligt kollektivavtalet är minimitiden för övertidsarbete 3 timmar. Det innebär att även om du får ett jobbsamtal**) har du rätt att skriva 3 timmar övertid. Om du har beredskap gäller minimitid 1 timme övertid vid telefonsamtal. Om du måste åka**) till FKA, utanför normal arbetstid, har du rätt till utryckningsersättning på normalt 1000 kr, förutom minimitiden 3 timmar övertid. Vid normal övertid gäller tiden du är på FKA, även om du reser hit. Vid beredskap är övertiden från resa från hemmet och tills du är tillbaka. Se minimitider ovan. Vid övertid utanför normal arbetstid har du rätt till reseersättning/bilersättning, om övertiden medför extrakostnader. Extrakostnad kan vara om du ex samåker eller åker buss normalt men måste ta egen bil om du vet att du ska jobba över **). Om du har beredskap över ett veckoslut/helg har du rätt till en ledig dag efterföljande fredag. Syftet är att kompensera för utebliven veckovila. *) EFA - Energiföretagens Arbetsgivarförening är vårt centrala kollektivavtal inom branschområdet Energi. **) All övertid ska formellt vara ”beordrad”. Beordring kan även ske i efterhand. Hör med din chef vad som gäller hos dig. Hälsningar Styrelsen