Nyhetsbrev

Senaste nyhetsbrevet från Akademikerna

Publicerad: Fredag 9 jun 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 9 jan 2018

Från Akademikerföreningen inom Forsmark December 2017-2
Översänds till alla som är medlem i ett SACO-anslutet förbund, och därmed tillhör Akademikerna på FKA.
Lönestatistik
Glöm inte att svara på årets löneenkät genom att gå via länken direkt eller svara på ett mail som du har fått tidi-gare.
Löneförhandlingsgruppen använder ofta data från SACO lönesök, eftersom den är den enda ”riktiga” statistik som finns för våra medlemmar.
Forsmark använder egna framtagna marknadslöner för varje befattning, vilka numera är hemliga för löneförhand-lingsgruppen. Akademikerna i FKA har en extremt hög medlemsomsätt-ning på över 10%, och anledningen till att man lämnat FKA är främst lönenivån.
Uppsala är vår närmaste region, och den räknas som en storstadsregion. Därför behöver lönerna i FKA anpassas till dessa lönenivåer.
För att vi ska kunna driva dessa lönefrågor är vi beroende av att du hjälper till att förbättra löneunderlaget.
Titlar på visitkort
Det är viktigt för oss Akademiker att ha eventuella akade-miska/utbildningstitlar på visitkortet. Det är extra viktigt när vi träffar externa kontakter, särskilt utländska.
Glöm därför inte att skriva in akademiska titlar efter ditt namn när du beställer nya visitkort.
Instruktion F-0003436 är ändrad. Nu får alla ha akademisk titel med utan särskilt godkännande, men på beställnings-blanketten är detta otydligt när detta skrivs.
En liten julhälsning
2017 har kännetecknats av ett hårdnande klimat inom hela Vattenfall.
Det har varit tuffa förhandlingar centralt inom Vattenfall rörande bl a kostnadsbesparingsprojekt och försämringar av anställningstrygghet (uppsägning av omställningsavtal mm).
Även lokalt har konsekvenserna av omorganisationer och kostnadsbesparingar lett till många förhandlingar. Stora brister i löneförhandlingar har lett till konsultation hos EFA, andra året i rad.
Samtidigt har medlemmar visat mer missnöje än någon-sin, och rekordmånga Akademikermedlemmar har valt att lämna FKA under 2017.
Det har dock kommit några positiva signaler från FKA, ex löfte om att frukten kommer tillbaka och att vi har haft en FKA-fest. Det ekonomiska resultatet ser också ganska bra ut, och det kommer troligtvis att utbetalas en bonus avse-ende 2017.
Vi i styrelsen har, och kommer att fortsätta att jobba hårt med de fackliga frågorna under 2018, och vi hoppas att vi kan påverka tillräckligt så att du inte drabbas av försäm-ringar. Vi ser också en ljusning i löneförhandlingsarbetet. Exempelvis är tidplanen satt så att löneökningsutbetalning bör vara möjlig innan semestern.
Med detta vill Akademikerstyrelsen önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År.
Hälsningar
Styrelsen
E-post
Länk till Akademikernas hemsida
Länk till SACO-förbunden