Akademikerföreningen på Scania

Akademikerföreningen AF är den naturliga intresseorganisationen för universitets- och högskoleutbildade inom Scania. Vi är akademikernas förbund och företräder samtliga Sacoförbunds medlemmar vid företaget.