Välkommen till Akademikerföreningen på Scania!

Akademikerföreningen AF är den naturliga intresseorganisationen för universitets- och högskoleutbildade inom Scania. Vi är akademikernas förbund och företräder samtliga Sacoförbunds medlemmar vid företaget.

Utifrån givna ramar i kollektivavtalet förhandlar AF fram det lokala löneavtalet. När så behövs och önskas av våra medlemmar så stöttar vi även vid löneförhandlingar på individnivå. Genom att delta i MBL-förhandlingar bevakar vi våra akademikers intressen vid omorganisationer, chefstillsättningar, förflyttningar, nya avtal och i arbetsmiljöfrågor m.m. Vi hjälper till om något händer på arbetsplatsen och svarar gärna på frågor angående lön, pension, försäkringar och andra frågor relaterade till anställningen.

Vi erbjuder regelbundet seminarier och föreläsningar med externa föreläsare inom bland annat karriärcoachning och pensionsförsäkring, vi bjuder in till löneinformationsmöten i samband med lönerevisioner och anordnar även möten med företagsledningen för våra medlemmar. Våra medlemmar får genom våra medlemsblad också ta del av viktig facklig information, nyheter, avtalsinformation och inte minst lönestatistik.