TORSDAG 16 FEBRUARI
Restaurang Granpark

Årsmöte2017

16:30 - 18:00

Vi inleder med årsmötesförhandlingar och därefter gästar Henrik Henriksson mötet.

Mötets första halvtimme ägnas åt årsmötesförhandlingar och lättare mat.

1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet
6. Övriga frågor

Därefter gästas mötet av Scanias vd Henrik Henriksson för dialog om
AF:s Färdriktning och de frågor som är av stor vikt för dig som medarbetare,
såsom:

- Hur ska den arbetsrelaterade stressen minskas?
- Hur ska vi öka mångfalden i de högre karriärstegen?
- Hur får medarbetare insyn i Scanias långsiktiga kompetensbehov? 

För dig som vill äta på mötet, vänligen acceptera kallelsen senast 9 februari.

Välkommen!