ONSDAG 27 SEPTEMBER
Hörsalen, by280

Behöver löneprocessen förbättras?

16:00 - 17:00

Hörsalen, by280

AF har genomfört en enkätstudie för att få en bättre bild av hur medlemmar upplever löneprocessen.

Det visade sig bland annat att:

  • Endast 8% upplevde att de kunde påverka löneförslaget.
  • 22% upplever att lönen ligger i linje med prestationen.
  • En tredjedel av utrikesfödda upplevde att lönen satts på osaklig grund.
  • Bara 23% av cheferna upplevde att de haft tillräckliga förutsättningar för att sätta lön i enlighet med gällande processlöneavtal.

För att diskutera resultaten från enkäten och hur vi förbättrar processen har AF bjudit in Scanias HR-chef Kent Conradson till ett medlemsmöte.

Välkommen!