ONSDAG 7 JUNI
Hörsalen, by117

Mångfaldsdag

09:15 - 15:15

Hörsalen, by117

Den 7 juni arrangerar AF, Scania R&D, Unionen och nätverket XLR8 en Mångfaldsdag. Vi inleder dagen med att hissa Regnbågsflaggan utanför STC, som en symbol för mångfald, respekt och tolerans. Därefter följer ett program i hörsalen, by117 och en efterföljande nätverkskväll med mingel och film på Estrad.

9:15-9:30 Inledning

9:30-10:30 Jämställdhet och ledarskap på Scania R&D
Anita Jankowska och Erika Klingmark, Examensarbete

10:30-11:00 Resultaten från examensarbetet och vägen framåt
Paneldiskussion

11:10- 11:40 Vad attraherar kvinnliga IT-studenter?
Johanna Westerlund och Julia Franzén,
Examensarbete

11:45 -12:45 Skill capture - diversity and inclusion by Scania 
Hanine Carlberg,
Scania Labour Affairs Development

13:00-14:00 Beyond cultural problems: why diversity is an asset
Eva Johnsson,
Speaker and Trainer in intercultural communication

14:15-15:15 Inkluderande bemötande på jobbet
Ulrika Husmark,
mångfaldsexpert på akademikerförbundet Jusek