TORSDAG 24 NOVEMBER
Hörsalen, by117

Värdet av din idé

15:30 - 16:30

AF har bjudit in Stina Sjögren-Paulsson, Head of Patents and Intellectual Property, för att prata om innovation, patent och vem som äger rätten till din idé.

Hur tillvaratar Scania innovationer? Vilken ersättning kan du få om Scania tar patent på din idé? Vem äger rätten till ett patent om idén utvecklats utanför arbetstid? och vad innebär det nya uppfinnaravtalet?