Frågor vi driver

AF driver frågor inom ett flertal olika områden, utifrån våra medlemmars intressen.

AF:s färdriktning är ett levande dokument som finns till för att medlemmar ska få insyn i organisationens inriktning och fokus.

I Färdriktningen tydliggör vi vår inriktning inom ett antal fokusområden. Färdriktningen är uppe för diskussion och beslut på årsmötet, men naturligtvis välkomnar vi förändringsförslag och synpunkter oavsett tidpunkt.

Våra fokusområden är Arbetsmiljö, Försäkring och pension, Hållbart arbetsliv, Kompetens, Koncernsamverkan, Ledarskap, Lön, Mångfald, jämställdhet & inkludering.

För er som har synpunkter eller funderingar - kontakta gärna styrelsen för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du här