Frågor vi driver under 2019

Vårt mål är att Scania ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats för akademiker. Baserat på våra medlemmars önskemål driver vi frågor som kan bidra till det målet. För att det ska vara transparent och tydligt för både medlemmar och företag tar vi varje år fram en Färdriktning som beskriver vår inriktning inom ett antal fokusområden.

AF:s färdriktning är ett levande dokument som finns till för att medlemmar ska få insyn i organisationens inriktning och fokus.

I Färdriktningen tydliggör vi vår inriktning inom ett antal fokusområden. Färdriktningen är uppe för diskussion och beslut på årsmötet, men naturligtvis välkomnar vi förändringsförslag och synpunkter oavsett tidpunkt.

Våra fokusområden är Arbetsmiljö, Försäkring och pension, Hållbart arbetsliv, Kompetens, Koncernsamverkan, Ledarskap, Lön, Mångfald, jämställdhet & inkludering.

För er som har synpunkter eller funderingar - kontakta gärna styrelsen för en dialog. Kontaktuppgifter hittar du här