Ledarskap

För att alla medarbetares kompetens och drivkrafter ska tas tillvara måste det finnas förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap.

Gott ledarskap ska värdesättas

Scania ska verka för en kultur som uppmuntrar och ger möjlighet till ett inkluderande och anpassat ledarskap. Chefer som ger medarbetare förutsättningar att utvecklas ska premieras. Vid rekrytering till chefsrollen ska finnas krav på goda ledar- egenskaper.

Rätt förutsättningar för ledarskap

Det ska finnas förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap. Viktiga punkter är utbildning, begränsad gruppstorlek, rimlig arbetsbelastning och förväntansbild, tydlig befattningsbeskrivning och organisation. Det ska finnas tid för ledarskapet och en regelbunden dialog med medarbetarna inom ordinarie arbetstid.

Stöd i ledarskapet

Stöd i form av t.ex. chefsnätverk och mentorskap för dialog och reflektion kring ledarskap ska finnas tillgängligt för alla chefer. Ledarskapet ska kontinuerligt diskuteras, stöttas och följas upp av närmaste chef.

Tydlighet i förändring

Scania genomgår en av de största förändringsresorna någonsin som en del av TRATON och i teknikskiftet. För att undvika arbetsmiljöproblem måste tydliga beslutsgångar och prioritering - ar finnas på alla nivåer i koncernen.