Ledarskap

För att alla medarbetares kompetens och unika perspektiv ska tas tillvara måste det finns förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap.

Värdesätta gott ledarskap

Scania ska verka för en kultur som uppmuntrar och ger möjlighet till ett inkluderande och anpassat ledarskap. Chefer som ger medarbetare förutsättningar att utvecklas ska premieras. Vid rekrytering till chefsrollen ska det finnas krav på goda ledaregenskaper.

Rätt förutsättningar

Det ska finnas rätt förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap.
Ledarskapsutbildning, begränsad gruppstorlek, rimlig arbetsbelastning och förväntansbild samt tydlig befattningsbeskrivning och organisation är viktiga delar. Det ska finnas tid för ledarskapet och en regelbunden dialog med medarbetarna inom ordinarie arbetstid. Det ska vara möjligt att ge sina medarbetare en rimlig arbetsbelastning och tid för återhämtning för att undvika ohälsa.

Stöd i ledarskapet

Stöd i form av t.ex. chefsnätverk och mentorskap för dialog och reflektion kring ledarskap ska finnas tillgängligt för alla chefer. Ledarskapet ska kontinuerligt diskuteras, stöttas och följas upp av närmaste chef. Distansarbetet kräver särskilt stöd till chefer för att de ska kunna utöva sitt arbetsmiljöansvar och leda på distans.