Ledarskap

För att alla medarbetares kompetens och drivkrafter ska tas tillvara krävs att det finns förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap.

Ett gott ledarskap ska värdesättas

Scania ska verka för en kultur som uppmuntrar och ger möjlighet till ett motiverande, coachande och inkluderande ledarskap. Chefer som ger medarbetare förutsättningar att utvecklas ska premieras. AF anser att det vid rekrytering till chefsrollen ska finnas krav på goda ledaregenskaper.

Rätt förutsättningar för ledarskap

AF anser att det ska finnas rätt förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap. Viktiga punkter är begränsad gruppstorlek, rimlig arbetsbelastning, utbildning, tydlig befattningsbeskrivning och organisation. Det ska finnas tid för ledarskapet och en regelbunden dialog med personal inom ordinarie arbetstid.

Stöd i ledarskapet

Stöd i form av t ex chefsnätverk och mentorskap för dialog och reflektion kring ledarskap bör finnas tillgängligt för alla chefer. Ledarskapet ska kontinuerligt diskuteras, stöttas och följas upp av närmaste chef.