Olika kontorslösningar

Det finns flera slags kontorslösningar med olika för- och nackdelar. Det är viktigt att i möjligaste mån välja den kontorslösning som passar bäst för den verksamhet som ska bedrivas.

Öppet landskap

Clean desk / Flex desk / Hotdesk

Aktivitetsbaserat kontor