Clean desk / Flex desk / Hotdesk

Clean desk eller flexdesk innebär ett öppet kontorslandskap med där skrivborden delas mellan medarbetare. Detta sparar arbetsyta, men anpassas inte efter arbetsuppgifterna. Här finns risk att skrivbord ockuperas om beläggningen är hög och risken att förlora sin arbetsplats under dagen finns.