Få grepp om din karriär

Vecka 6 lanserar Akademikerföreningen "Får grepp om din karriär - en guide om kompetens- och karriärutveckling". Karriär- och kompetensutveckling är en av AF:s hjärtefrågor. Att det ska finnas tid och stöd för lärande på arbetstid ska vara en självklarhet.

Handboken finns tillgänglig i både svensk och engelsk version.

Get a grip-SWE.jpg