Klimatpåverkan

Att visualisera och sätta mål för Scanias klimatpåverkan underlättar för medarbetare att göra klimatsmarta val.

Klimatsmarta kontor  
Kontorets klimatpåverkan ska visualiseras så att medarbetare kan göra klimatsmarta val.  Lokaler ska vara energieffektiva avseende belysning, ventilation och utrustning. Det ska finnas hållbarhetskrav på leverantörer av tjänster och elektronisk utrustning. Användningen av engångsartiklar ska minimeras vid dryckesautomater och kiosker. 

Hållbara transporter
Klimatpåverkan till, från, samt i arbetet ska visualiseras så att medarbetare kan göra klimatsmarta val. Det ska underlättas för medarbetare att välja andra alternativ än egen bil, t.ex. genom anslutningar till och från kollektivtrafik samt rabatterade biljetter. Scania Go ska vara ett attraktivt alternativ för fler. Fler ska ha tillgång till elcyklar samt fler och säkrare pendlings-cykelparkeringar med laddmöjlighet. 

Stöd/verktyg till medarbetare behöver utvecklas så att det blir lättare att välja klimatsmarta transportlösningar i alla lägen.

Minskat koldioxidavtryck från tjänsteresor
Verksamheten bör ha en koldioxidbudget för tjänsteresor att förhålla sig till, nedbruten så långt som möjligt. När tjänsteresor görs ska det vara enkelt att välja det färdsätt som ger minsta möjliga klimatavtryck.