Klimatpåverkan

Att visualisera och sätta mål för Scanias klimatpåverkan underlättar för medarbetare att göra klimatsmarta val.

Klimatsmarta kontor
Kontorets klimatpåverkan ska mätas och visualiseras, så att medarbetare kan göra klimatsmarta val. Lokaler ska vara energieffektiva
avseende belysning, ventilation och utrustning. Det ska finnas hållbarhetskrav på leverantörer av tjänster och elektronisk utrustning. Arbetsutrustningen ska återanvändas så långt som möjligt istället för
att köpa nytt.

Hållbara transporter
Klimatpåverkan till, från, samt i arbetet ska mätas och visualiseras så
att medarbetare kan göra klimatsmarta val. Det ska vara lätt för medarbetare att välja andra alternativ än egen bil. T.ex. genom anslutningar till och från kollektivtrafik samt rabatterade biljetter. Eller genom
tjänster som gör det enklare för medarbetare att välja klimatsmarta
transportlösningar. Scania Go ska vara ett attraktivt alternativ för fler.
Fler ska ha tillgång till elcyklar samt fler och säkrare pendlings-cykelparkeringar med laddmöjlighet.

Minskat koldioxidavtryck från tjänsteresor
Verksamheten bör ha en koldioxidbudget för tjänsteresor att förhålla
sig till, nedbruten så långt som möjligt. När tjänsteresor görs ska det
vara enkelt att välja det färdsätt som ger minsta möjliga klimatavtryck.