Lön

Lönesystem och lönesättning ska utformas så att de blir en drivkraft för utvecklingen av medarbetarnas kompetens och arbetsuppgifter. Att ta karriärsteg och ta på sig mer ansvar och komplexa arbetsuppgifter ska löna sig genom hela yrkeslivet för akademiker på Scania.

Alltid lönepåslag vid förändring

Att ta karriärsteg och bredda sig värderas inte tillräckligt högt. Det har gjort att lönestrukturen blivit allt mer sammanpressad. Revisionspåslag tillsammans med övriga lönepåslag räcker inte för att både upprätthålla lönestrukturen och höja lönenivån. 

För att bryta den negativa trenden måste befodrings-och breddningspåslag öka. Det kräver att synerligen goda prestationer, ökat ansvar, ny befattning, breddning och steg uppåt i en karriärväg värdesätts av Scania och alltid genererar ett lönepåslag när förändringen sker. 

Ökad differentiering vid lönerevisionen

En prestation över förväntan och enligt förväntan har gett snarlika lönepåslag vid lönerevisionen. Nu måste lönedifferentieringen öka så att det blir en drivkraft till värdeskapande prestationer.

Bättre möjlighet till lönekarriär

Skillnaden mellan de högsta och de lägsta lönerna har sjunkit sedan år 2016. De lägsta lönerna ökar men de högsta hänger inte med upp. Nu måste lönerna öka för de högsta karriärstegen för att motivera till att ta på sig större ansvar och komplexare uppgifter.