Företagskultur

Scania ska vara ett företag att vara stolt över. Produktmässigt, som samhällsaktör, för sin syn på och sitt agerande gentemot medarbetare, samt för det mervärde det erbjuder anställda.

Del av ett vinnande lag 
Medarbetare ska känna att de är en uppskattad del av ett vinnande lag. Prestationer som resulterar i värdefulla resultat för Scania ska synliggöras och firas. Att dela framgångar med kollegor och familj skapar stolthet och delaktighet.

Gemenskap  
För att känna gemenskap måste det finnas goda möjligheter att bygga kollegiala relationer. Det måste finnas ekonomiskt och tidsmässigt utrymme för gruppstärkande aktiviteter. 

Företags- och produktkunskap 
Det ska finnas utrymme för tvärfunktionella produktevents. Framgångar och nyheter om våra produkter, tjänster och affärsområden ska finnas lättillgängligt för alla medarbetare. Det ska finnas lättillgänglig information om roller och arbetsområden i organisationen

Gemensam värdegrund 
För att både nya och gamla medarbetare ska kunna agera enligt våra värderingar måste alla enheter arbeta aktivt med the Scania Way.

Ömsesidig lojalitet 
Scania behöver se hela individen och dess livssituation. Medarbetare som är lojala och ställer upp för företaget ska kunna förvänta sig lojalitet i retur. Det ska finnas stöd för att bibehålla en god prestation vid olika faser och händelser i livet, både i och utanför arbetet. 

Mervärde utöver anställningsvillkor 
Scania ska erbjuda ett mervärde utöver anställningsvillkoren för att vara “mer än bara ett jobb”. Sociala aktiviteter och förmåner, där även medarbetares familjer kan inkluderas ger mervärde, samt att vara en god samhällsaktör som medarbetare kan vara stolta över.