Koncernsamverkan

Scania är del av Volkswagen Group vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Genom god samverkan uppnås synergier för koncernen och Scanias akademiker erbjuds nya karriärmöjligheter.

Gynnsam samverkan

Strategier, principer och metoder för samarbetet inom koncernen ska tydligt och regelbundet kommuniceras till Scanias medarbetare. Transparens ger förutsättningar för trygghet, samarbete och tillit i arbetet.

Bevaka och stärka akademikers intressen

AF verkar för att Scanias akademikers intressen förs fram i koncernens högst beslutande organ. Med huvudkontoret i Tyskland är det viktigt att beslut som fattas inom TRATON inte missgynnar utveckling och arbetstillfällen i Sverige. För att kunna bevaka och påverka befintliga och kommande beslut, måste det nära samarbete som finns mellan Scanias ledning och dess fackliga organisationer stärkas ytterligare.

Stärkta villkor vid utlandstjänstgöring

För de som tar uppdrag i andra länder ska villkoren som lägst uppfylla de i Teknikavtalet, även under utlandstjänstgöringen. För att säkerställa en bra återgång till arbete i Sverige anser AF att en kontinuerlig dialog och utvecklingssamtal ska föras med organisationen i Sverige.